Rozliczenie PIT Sianów

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz zwrócenia się z tytułem z skarbowym, w wypadku jak z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to region, w jakim terminów należy dotrzymywać, ponieważ wszelkie naruszenia mogą ograniczać się […]

Czytaj więcej